Mô hình thương hiệu Kim cương là bản quyền của ThanhsBrand

Mô hình thương hiệu Kim cương là bản quyền của ThanhsBrand

 

Mô hình thương hiệu Kim cương – Brand Diamond là một sáng tạo độc đáo mới của Thanhsbrand trong quá trình nghiên cứu chiến lược xây dựng thương hiệu. Thông qua mô hình này, các doanh nghiệp có được một bộ công cụ hữu hiệu ứng dụng trong hoạt động xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp.

Dựa trên những nền tảng lý luận về chiến lược thương hiệu kinh điển quốc tế; Thanhsbrand đã kết nối các giá trị; nhân tố có tính quyết định đến sự phát triển và cất cánh của thương hiệu trong một tổng thể chung. Giống như những giác cắt của một viên kim cương, mỗi giác cắt đều có giá trị khiến viên kim cương tỏa sáng và hỗ trợ việc hội tụ-phản chiếu ánh sáng của các giác cắt khác.

Đọc Tiếp »