1. Một cách dễ hiểu nhất, định vị thương hiệu là việc xác định một vị thế hay vị trí cho thương hiệu trên thị trường một cách khác biệt so với đối thủ cạnh tranh; trong tâm trí khách hàng mục tiêu/công chúng.

     2. Hai yếu tố có tính quyết định sự khác biệt của một thương hiệu là người tiêu dùng, hoặc cụ thể hơn đối tượng mục tiêu và đối thủ cạnh tranh.

     3. Giống như khi đi học, mỗi người chúng ta chọn một chỗ ngồi riêng (hoặc được sắp xếp chỗ riêng) trong lớp học; một hôm bạn nghỉ ốm, giáo viên và bạn học (trong vai trò người tiêu dùng/công chúng) sẽ biết có người vắng mặt. Nếu bạn khiến giáo viên và bạn bè ấn tượng, họ sẽ nhớ ra người vắng mặt là ai, tên gì, tính cách như thế nào… Nếu bạn chỉ lặng lẽ đến lớp, không giao lưu với ai, không giới thiệu cá nhân mình… và lớp lại đông quá thì mọi người sẽ không thể “liên tưởng” được hình ảnh riêng của bạn. 4. Tiêu thức định vị theo đối thủ Cạnh tranh: Theo phân tích của Paul Temporal, định vị theo đối thủ cạnh tranh là việc thương hiệu dựa vào chiến lược của đối thủ cạnh tranh để xây dựng vị thế định vị cho thương hiệu của mình. Ví dụ nếu Coca-cola định vị bằng màu sắc chủ đạo là Đỏ thì Pepsi sẽ định vị bằng màu Xanh với thông điệp “cho thế hệ mới” (The next Generation) – đối lập với Koke vốn được định vị không chính thống trong tâm trí công chúng là dành cho “thế hệ cũ”.

Đặng Thanh Vân, CO – FOUNDER Thanhs Branding

Còn chưa biết vì sao nhiều người cùng đã-đang-sẽ đọc và sướng điên vì chương này thì xem ở đây nhé http://catcanhthuonghieu.com/

Xem thêm các bài viết về thương hiệu tại : http://thanhs.com.vn/

Định vị thương hiệu trong tâm trí khách hàng

Bình Luận

Thẻ:, , ,