Rốt cuộc thì “at the end of the day” bạn muốn gì?

Nhiều năm trước trong một lần trò chuyện, một người bạn đã thuyết phục tôi làm theo mô hình của cô ấy. Viễn cảnh và những giá trị tương lai mà cô mô tả rất hấp dẫn và có khả năng cao trở thành hiện thực. Không rõ vì sao tôi vẫn thấy hờ hững.

Trong quá trình kinh doanh, công ty Thanhs do tôi sáng lập và điều hành từ năm 2000 đã tham gia nhiều hoạt động, thử thách “bản thân” trong nhiều mảng khác nhau của ngành quảng cáo và truyền thông.
Đọc Tiếp »


10 Bước trong quy trình xây dựng thương hiệu là tiền đề và cũng là nội dung tóm lược của cuốn sách 10 BƯỚC CẤT CÁNH THƯƠNG HIỆU

Bước 1:  Nghiên cứu các giá trị nền tảng. Trong mô hình Brandkey, phần nghiên cứu này tập trung vào việc lựa chọn các lợi thế so sánh của Doanh nghiệp/ sản phẩm/ Thương hiệu.

Các công cụ phổ biến: SWOT, các mô hình sản phẩm, mô hình định vị cạnh tranh; chuỗi giá trị.

brandkey01 Quy trình xây dựng thương hiệu

Bước 2: Môi trường cạnh tranh. Nghiên cứu đối thủ và các cơ hội trên thị trường.
Điểm mấu chốt: Tìm kiếm các lỗ hổng của thị trường. Điểm yếu của đối thủ và Concept Truyền thông của đối thủ.