Trích nội dung Chương  3
Nghiên cứu những nhu cầu ẩn dấu
 Customer Insights trả lời câu hỏi "vì sao khách hàng lại cư xử như vậy"?
Customer Insights trả lời câu hỏi “vì sao khách hàng lại cư xử như vậy”? 
Nếu như việc nghiên cứu quy luật 80-20 với khách hàng giúp doanh nghiệp tìm kiếm cách thức “dễ dàng” trong việc tiếp cận khách hàng cũ và mới trong phạm vi phân khúc và thị trường hiện hữu; Thì việc thấu hiểu sâu sắc người tiêu dùng và khách hàng sẽ là cơ hội để doanh nghiệp sáng tạo, đổi mới, xây dựng các chiến lược marketing, truyền thông mới, thậm chí thâm nhập một ngách thị trường trong lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn mới.

10 Bước trong quy trình xây dựng thương hiệu là tiền đề và cũng là nội dung tóm lược của cuốn sách 10 BƯỚC CẤT CÁNH THƯƠNG HIỆU

Bước 1:  Nghiên cứu các giá trị nền tảng. Trong mô hình Brandkey, phần nghiên cứu này tập trung vào việc lựa chọn các lợi thế so sánh của Doanh nghiệp/ sản phẩm/ Thương hiệu.

Các công cụ phổ biến: SWOT, các mô hình sản phẩm, mô hình định vị cạnh tranh; chuỗi giá trị.

brandkey01 Quy trình xây dựng thương hiệu

Bước 2: Môi trường cạnh tranh. Nghiên cứu đối thủ và các cơ hội trên thị trường.
Điểm mấu chốt: Tìm kiếm các lỗ hổng của thị trường. Điểm yếu của đối thủ và Concept Truyền thông của đối thủ.